• Tỉ giá: 3,480 VNĐ
  • Vận hành 0968 280405| Kho bãi 093.468.2627
;
Tài khoản Alibaba - Phần mềm giao dịch Shop bán
Hướng dẫn 22/03/2018hướng dẫn tạo tài khoản alitaobao

Tham khảo mẫu câu tiếng trung bản địa, hỗ trợ giao dịch shop online trên taobao, 1688 tại đây.
X

Bạn cần tư vấn ?