• Tỉ giá: 3,450 VNĐ
  • Vận hành 0911.555.138 | Kho bãi 0986.616.414 | Đặt Hàng: 0934.682.627
;
Tài khoản Alibaba - Phần mềm giao dịch Shop bán
Hướng dẫn 22/03/2018hướng dẫn tạo tài khoản alitaobao

Tham khảo mẫu câu tiếng trung bản địa, hỗ trợ giao dịch shop online trên taobao, 1688 tại đây.
X

Bạn cần tư vấn ?