• Tỉ giá: 3,480 VNĐ
  • Vận hành 0968 280405| Kho bãi 093.468.2627
;
Tìm kiếm nguồn hàng Taobao 1688 Tmall
Hướng dẫn 15/03/2018
05 cách nhanh chóng để tìm kiếm sản phẩm bất kỳ trên siêu thị online taobao, 1688, tmall...

Video Hướng dẫn tìm sản phẩm online Trung Quốc

Cách 1: Danh mục sản phẩm

Cách 2 : Khung Tìm kiếm từ khóa  tiếng Trung